شما اینجا هستید

ششمين همایش سراسری پدافند جنگ نوين

محل برگزاری همایش: 
دانشگاه جامع امام حسین(علیه السلام)
تعداد مقالات: 
0
مقالات این همایش: 

اهداف همایش: 

اهداف

1- آشنايي با تهديدات جديد حوزه جنگ نوين

2- راه‌هاي مقابله با عوامل جنگ نوين و نقش پدافند غيرعامل

3- آشنايي با جديدترين دستاوردهای علمی و فناورانه پدافند جنگ نوين

4- آشنايي با روشهای نوین آموزش، رزمایش و عمليات در حوزه پدافند جنگهاي نوین

5- شناخت اولويت‌هاي آموزشي و پژوهشي در حوزه پدافند جنگ نوين

محورهای همایش: 

محورها
 الف) پایش، کشف، سنجش و هشدار عوامل جنگ نوين

 • سامانه های آشکارسازی و سنجش
 • حسگرها
 • روش های نمونه برداری و آماده سازي نمونه ها
 • روش ها و سامانه هاي هشدار
 • تعیین شعاع آلودگی و پیش بینی گسترش آن

ب - حفاظت و ایمنی در برابر عوامل جنگ نوين

 • پیشگیری و ايمني زايي
 • روشها و سامانه های حفاظت فردی و جمعی
 • خود امدادی و دگر امدادی

پ - کنترل، رفع و دفع آلودگی عوامل جنگ نوين

 • روش های کنترل، رفع و دفع آلودگی از نفرات، تجهیزات، اماکن و ...
 • مواد ، تجهیزات و سامانه های رفع آلودگی
 • پسمانداری و امحاء مواد و تجهیزات آلوده

ت - آموزش و رزمایش در مقابله با تهديدات جنگ نوين

 • الگوهای آموزش عمومی و تخصصی مقابله با تهدیدات و عوامل جنگ نوین
 • الگوهای رزمایش برای مقابله با تهدیدات جنگ نوین
 • شبيه سازي مرتبط با پدافند جنگ نوین

ث - دفاع شهری و پدافند غیر عامل در برابر عوامل جنگ نوين

 • اصول و روشهاي پدافند غیر عامل در پدافند جنگ نوين
 • تاكتيك پدافند غيرعامل

- شیوه های مطرح در دفاع شهری و مديريت بحرانهاي جنگ نوين

 • نقش آمایش سرزمینی و زيرساخت  در پدافند غيرعامل جنگهاي نوين
 • نقش سازمان های دولتي و غیر دولتی در دفاع شهری مقابله با عوامل جنگ نوين

ج – تاکتیک ها در پدافند جنگ نوين

 • فرماندهی و کنترل عمليات پدافند جنگ نوين
 • تاکتیک های عملیات پدافند جنگ نوین
 • نقش مدیریت تحقیقات در ارتقاء توان پدافندی

چ – معاهدات پدافند جنگ نوين (چالش‌ها، تهديدات و فرصت‌ها)

 • فرصت‌هاي ناشي از معاهدات بين المللي
 • نقش معاهدات بین المللی در پیشگیری از جنگ ها
 • تعارض معاهدات بین المللی با امنیت ملی کشور

 
ح – تهديدات جديد جنگ نوين

 • تهديدات زيستي
 • تهديدات شيميايي

- تهديدات پرتويي (هسته‌اي، الكترومغناطيس و آكوستيك)
- ساير حوزه‌هاي جديد مطرح در جنگ نوين

برگزار کنندگان: 
وضعیت همایش: 
برگزار شده
زمان برگزاری: 
13 اسفند 1393
پوستر: 

تمام حقوق این وبگاه متعلق به دانشگاه جامع امام حسین (ع ) می باشد.